چطور رهبری خوب باشیم

InShot 20201212 021748838 scaled چطور رهبر خوبی باشیم چطور مدیر خوبی باشیم
 

بسیاری از افراد با اینکه تلاش زیادی دارند نمی‌توانند رهبر خوبی باشند. رهبری یک فرایند است و باید سال ها برای ان زحمت کشیده شود. یکی کلیدی‌ترین جنبه‌های رهبر خوب داشتن مهارت های نرم است.

برای رهبری خوب بودن نیازی به پوشیدن لباس خاص و خودنمایی نیست. برای رهبر خوبی بودن باید چگونگی ارتباط مؤثر با دیگران را آموخت؛ ارتباطی که جلب اعتماد خطم میشود.پنج راهکار زیر به شما کمک میکند تا ارتباطی مؤثر تر داشته باشد و اعتماد سازی کنید:

نوع بازخورد خود را تغییر دهید

اگر فقط از جمله «کارت خوب بود» برای تمام کارمندان استفاده کنید؛ این جمله به سرعت تأثیر خود را از دست می‌دهد. رهبری مؤثر این نیست که فقط از کارمندان خود تعریف کنید؛ بازخورد «منفی» البته با شیوه بیان درست تأثیر بیشتری در کارمندان دارد.. برای بازخوردی بهتر می‌توانند از گفتگوهای صادقانه که به عمل منتهی میشود استفاده کنید.

سعی کنید خودتان باشید

برای رهبر بهتری باشید تظاهر را کنار بگذارید و بیشتر خودتان باشید، زمانی که نقش بازی نمی‌کنید و آسیب پذیری هایتان را نشان می‌دهید حرف های شما تأثیر بیشتری دارد.

مسئولیت پذیر باشید

یک رهبر خوب همیشه مسئولیت کار هایش را بر عهده می‌گیرد، بسیاری از رهبران در دام «قربانی شدن» گرفتار میشوند. اگر اتفاق بدی رخ دهد، شاید فکر کنید دیگر کنترل ان از دست شما خارج شده است و دیگر نمیتوانید کاری کنید آن وقت در چرخه قربانی شدن گرفتار می‌شوید.

یه جای چنین طرز فکری ابتدا مسئولیت کار خود را بپذیرد، و اگر خطا کار هم نبودید کمی فکر به نقش احتمالی خود فکر کنید.

بزارید دیگران اشتباه کنند

افراد برای یادگیری باید اشتباه کنند، باید کاری کنید تا اشتباه در یک محیط کنترل شده رخ دهد، ولی هدف نهایی شما باید این باشد که کارمند از کار کردن احساس راحتی و آسودگی خاطر پیدا کند.

دائما خود را ارزیابی کنید

رهبری خوب باید خود را نسبت به شرایط تغییر دهد، بنابراین باید بسته به شرایط خود را تغییر دهید. بهترین شرکت‌ها آنهایی هستند که کارمندان با آسودگی به مدیران خود بازخورد می‌دهند. باید شرایطی فراهم شود که کارمندان احساس کنند حرف ها و ناراحتی های آنها شنیده میشود و به آنها اهمیت داده میشود.